OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Objednávky přijímáme písemnou formou (poštou, faxem, e-mail)


2. Dodací lhůta je závislá na objednaném množství a druhu zboží. Dodávka je provedena nejpozději do 1 týdne


3. Ceny - Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat slevy.


4. Doprava je sjednávána se zákazníkem dle povahy a rozsahu objednávky. V rámci poskytovaných služeb zajišťujeme dopravu k odběrateli těmito způsoby: - vlastní doprava nebo smluvní přepravci (Česká pošta, PPL, DHL atd.) Přesný termín je zákazníkovi předem oznámen.


5. Platební podmínky - nárok na zaplacení kupní ceny vzniká okamžikem předání zboží, které zůstává majetkem SOMANGO. CZ až do doby úplné úhrady ceny zboží a služeb s ním spojených. Způsob realizace je sjednán s odběrateli v závislosti na povaze objednávky a předešlé spolupráci.


6. Vady, zboží, záruka - dodavatel poskytuje záruku na jakost dodaného zboží v délce 24 měsíců ode dne prodeje tj. datum vystavení daňového dokladu. Odpovědnost dodavatele za vady na něž se vztahuje záruka na jakost nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny po převzetí zboží odběratelem, vnějšími událostmi a nezpůsobil je dodavatel nebo osoby, s jejíchž pomocí dodavatel plnil svůj závazek. Odběratel je povinen zkontrolovat počet, stav a obsah zásilky a při doručování přepravní službou sepsat s ním reklamační protokol a oznámit nejpozději do 3 dnů. Na mechanické poškození výrobku při užívání se reklamace nevztahuje. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění a to písemnou formou. Nejpozději do 3 měsíců ode dne přijetí zboží. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamace budou vyřizovány pouze s prvonabyvateli našeho zboží. Vrácené zboží a náhrady za něj nemohou být akceptovány, pokud nebyly schváleny reklamačním pracovníkem Somango.cz

Poškození zboží Českou poštou:
V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně se vydejte s balíčkem na Českou poštu a sepište protokol o poškození zboží. Pozor: reklamaci z důvodu poškození zboží přepravou lze na České poště uplatnit do dvou pracovních dnů od převzetí zboží!  Na pozdější reklamace nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu s Českou poštou nemůžeme brát ohled. Vždy si zboží při převzetí důkladně zkontrolujte!!!!!

Poškození zboží Spediční službou:
V případě, že vnější obal nevykazoval známky poškození, ale přesto zjistíte poškození zboží přepravcem až po rozbalení balíčku, neprodleně nás kontaktujte na telefonním čísle 777 21 24 25. Pozor: na nahlášení poškození spediční službou máte dva pracovní dny od převzetí zboží! Pracovník spediční služby Vás obratem kontaktuje a sepíše s Vámi formulář o poškození zboží přepravou. Na pozdější nahlášení reklamace poškození přepravou nebo reklamace bez řádného sepsání protokolu se spediční službou nemůžeme brát ohled.
Vždy si zboží při převzetí důkladně zkontrolujte!!!!!

7.  Ochrana osobních údajů
Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s takovým zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.

 

Zákaznický účet

Ptejte se
Váš názor

Sdělte nám prosím co Vás zajímá. Pomůže to našemu rozvoji. Děkujeme

Která z kategorií se Vám nejvíc libí?

Celkem hlasů: 641353
Buďte informováni